keine Abbildung

Grundritning Öfver Stockholms Stad No I

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1771
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfwer SJÖN WENERN

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1773
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA Som wisar belägenheten Så wäl af de SIÖAR och STRÖMMAR

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1774
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfwer WÄRMELAND eller CARLSTADS HÖFDINGEDÖME

Herausgeber:

Landmäterie Contoir ([Stockholm])

Datum der Erstellung: 1783
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

PASS-CHARTA öfver S. O. stra delen af ÖSTERSJÖN

Herausgeber:

Unbekannt (Unbekannt)

Datum der Erstellung: 1788
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

PASS-CHARTA öfver BÄLTERNE , SUNDET och S. W. stra. delen af ÖSTERSJÖN

Herausgeber:

Unbekannt (Unbekannt)

Datum der Erstellung: 1789
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

SPECIAL-CHARTA öfver KUSTEN från SÖDERHAMN til STOCKHOLM

Herausgeber:

Unbekannt (Unbekannt)

Datum der Erstellung: 1790
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

PASS-CHARTA öfver BOTTEN WIKEN

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1790
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

PASS-CHARTA öfver FINSKA WIKEN

Herausgeber:

Unbekannt (Unbekannt)

Datum der Erstellung: 1791
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Pass-Charta öfer CATTEGAT

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1792
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfver HEINOLA HÖFDINGEDÖME uti Stor-FURSTENDÖMET FINLAND

Herausgeber:

Kongl. Landmäterie Contoiret (Stockholm)

Datum der Erstellung: 1793
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

PASS-CHARTA öfver Midden af ÖSTERSIÖN Tillika med RIGISKA WIKEN

Herausgeber:

Unbekannt (Unbekannt)

Datum der Erstellung: 1794
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Special-Charta öfver PATER-NOSTER-SKÄREN med dess Genombrytningar tillika med INLOPPEN til KLÄDESHOLM och MARSTRAND

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1795
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Charta öfver CALMAR LÄN samt ÖLAND

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1796
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA Öfver Wästerbottn och Svenske Lappmarcken

Herausgeber:

S. G. Hermelin ([Stockholm])

Datum der Erstellung: 1796
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfwer SWERIGE med Tilgränsande Länder

Herausgeber:

[Samuel G. Hermelin] ([Stockholm])

Datum der Erstellung: 1797
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfver NORD-SJÖN

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1797
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfver ENGELSKA CANALEN, FRANSKA BUGTEN, PORTUGISISKA SJÖN och en del af MEDEL HAFVET

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1798
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfver ULEÅBORGS HÖFDINGEDÖME

Herausgeber:

S. G. Hermelin ([Stockholm])

Datum der Erstellung: 1798
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Charta ÖFVER SAWOLAX OCH KARELENS ELLER KUOPIO HÖFDINGEDÖME

Herausgeber:

S. G. Hermelin ([Stockholm])

Datum der Erstellung: 1799
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfver SÖDRA DELEN AF NORDSJÖN Jemte ÖPNINGEN til ENGELSKA CANALEN eller HOOFDEN

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1799
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfver ÅBO OCH BJÖRNEBORGS HÖFDINGEDÖME

Herausgeber:

S. G. Hermelin ([Stockholm])

Datum der Erstellung: 1799
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

PLAN-CHARTA ÖFVER TROLLHAETTAN MED DESS NYA CANAL OCH SLUSSAR

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1800
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

CHARTA öfver ENGELSKA CANALEN

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1801
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

DIE GÖTHA-ELF

Herausgeber:

Verlag des geograph. Instituts (Weimar)

Datum der Erstellung: 1805
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV