keine Abbildung

Nieuwe en seer Curieuse Verbeterde Gelykgradige Paskaert van de NOORD-ZEE

Herausgeber:

Ioannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1679
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Groote Verbeeterde Paskaart vant SCHAGER-RACK, ende BELT

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1679
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Verbeterde en Coreckte Paskaart van de geheele MIDDELANTSCHE-ZEE

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1679
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe en seer Ceurieuse Glyk-Graadige Paskaart van t'Zuyder deel der NOORD-ZEE

Herausgeber:

Ioannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1679
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

AMSTELODAMUN VETUS ET NOVISSIMUM

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1685
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Aan de Hoogh Gebôren Heeren de Heeren Ulbe Baron van Aylua Grietman van Oostdongeradeel, Augustinus Lyklama à Neyholt Grietman van Opsterland, Willem van Haren Grietman van Stellingwerf West Ey͏̈nde, Arent van Haersholten Grietman van Baradeel, Alle Gekommiteerde Raaden int Edele Mogende Collegie ter Admiraletey͏̈t in Friesland Werd dese Nieuwe verbeterde WAD en BUYTEN Kaart van het Vlie, tot Hamburg, met Alle des zelfs Grond, Gaten, merk Coersen, Tonnen, Slinken, Balgen, zoo Buy͏̈ten als Binnen de Wadden.

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1708
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk-Gradige Paskaart vant' Westelykste deel der ZEE-KUSTEN van EUROPA

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1710
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Groote en Curieuze Gely͏̈k-Gradige Paskaart van de SPAANSE-ZEE

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1710
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Groote Verbeterde en Corekte Gely͏̈kgradige Pas-kaart van het CANAAL Tusschen Engeland en Vrankery͏̈k

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1710
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe verbeterde gelyk-gradige Paskaart van de BOCHT VAN VRANKRYK, BISCAYA EN GALLISSIA, tußen I. Hysant en C. de Finisterre

Herausgeber:

Ioannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1710
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Dese Nieuwe en Curieuze Paskaart van de Geheele OOST-ZEE Werd an den wel Edlen. Gestrengen Manhafte Heer. de Heer CHRISTOFFEL MIDDAGTEN Schout Benagt wegens het Edle. Mogde. Collegie. ter Admiralteit van VRIESLAND als een Vrugt van Ry͏̈n Ey͏̈gen werken, met alle Eerbied opgedragen door zy͏̈n wel Edelhy͏̈ts Ootmoedige en verpligten Dienaar

Herausgeber:

Unbekannt

Datum der Erstellung: 1714
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

An de Wel Edele Gestrenge Manhafte Heer de Heer GERARDUS CALLENBURG Lt. Admiraal van Holland en West-Friesland, onder het Ressort op de Maas &c &c &c Wert dese Kaart seen Eerbiediglyk opgedraagen door syn wel Edele Onderdanige Dienaar

Herausgeber:

Johannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1714
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Aan de Edle. Mogde. Heer de Heer en Mr. ANTONI HEINSIUS Raad Pensionã en Groot Zegelbewaard, van Holandt, Mitsgaders Stedehouder der zelver Léenen: en Bewinthebber van de Geoctrojeerde West Indische Compagne. ter Kamer van Delft &c.&c. Werd déese Nieuwe verbêterde waßende Paskaart vande Spaans Zee met alle Eerbiedt Opgedrágen door zy̋ne wel Edle. Ootmoedigen Dienaar Christoffel Middagten, Schout Benagt voor het Edle Mogde. College. van Vriesland

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1720
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

De Custen van SCHOTLANT met de Eylanden van Oreaneße, van eylandt Coket tot I. Sande

Herausgeber:

Joannis Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Pascaarte vande OOST-ZEE Van 't Eylandt Rugen, ofte Bornholm tot aen Wyborg

Herausgeber:

Ioannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Pascaerte van 't Liedt van BERGEN

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Paskaart van de West-Kust van JUTLAND

Herausgeber:

Ioannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

HET EERSTE DEEL Van de Nieuwe Groote Lootsmans ZEE-SPIEGEL

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Caerte van ARCHANGEL om 't Nieuwe-diep op en of te Zeylen

Herausgeber:

J. Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

de Cust van ENGELAND tusschen Welles en 't Eyland Cogge

Herausgeber:

Joannis Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

YSLAND

Herausgeber:

J [...] ([Amsterdam])

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Pascaarte van de NOORTZEE

Herausgeber:

Joannis Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Aan de Hoogh Gebôren Heeren de Heeren Ulbe Baron van Aylua Grietman van Oostdongeradeel, Augustinus Lyklama à Neyholt Grietman van Opsterland, Willem van Haren Grietman van Stellingwerf West Ey͏̈nde, Arent van Haersholten Grietman van Baradeel, Alle Gekommiteerde Raaden int Edele Mogende Collegie ter Admiraletey͏̈t in Friesland Werd dese Nieuwe verbeterde WAD en BUYTEN Kaart van het Vlie, tot Hamburg, met Alle des zelfs Grond, Gaten, merk Coersen, Tonnen, Slinken, Balgen, zoo Buy͏̈ten als Binnen de Wadden

Herausgeber:

Unbekannt (Unbekannt)

Datum der Erstellung: 1961
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV