Aan de Hoogh Gebôren Heeren de Heeren Ulbe Baron van Aylua Grietman van Oostdongeradeel, Augustinus Lyklama à Neyholt Grietman van Opsterland, Willem van Haren Grietman van Stellingwerf West Ey͏̈nde, Arent van Haersholten Grietman van Baradeel, Alle Gekommiteerde Raaden int Edele Mogende Collegie ter Admiraletey͏̈t in Friesland Werd dese Nieuwe verbeterde WAD en BUYTEN Kaart van het Vlie, tot Hamburg, met Alle des zelfs Grond, Gaten, merk Coersen, Tonnen, Slinken, Balgen, zoo Buy͏̈ten als Binnen de Wadden

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
Aan de Hoogh Gebôren Heeren de Heeren Ulbe Baron van Aylua Grietman van Oostdongeradeel, Augustinus Lyklama à Neyholt Grietman van Opsterland, Willem van Haren Grietman van Stellingwerf West Ey͏̈nde, Arent van Haersholten Grietman van Baradeel, Alle Gekommiteerde Raaden int Edele Mogende Collegie ter Admiraletey͏̈t in Friesland Werd dese Nieuwe verbeterde WAD en BUYTEN Kaart van het Vlie, tot Hamburg, met Alle des zelfs Grond, Gaten, merk Coersen, Tonnen, Slinken, Balgen, zoo Buy͏̈ten als Binnen de Wadden
Untertitel:
[Gewidmet] Ulbe Baron van Aylua. Augustinus Lyklama à Neyholt. Willem van Haren. Arent van Haersholten
Met Alle Eerbied Opgedragen door Uwen Edeles Mogende Ootmoedigen Dienaar Mathurin Guitet, Ordinari Capitey͏̈n van het Edele Mogende Collegie ter Admiralitey͏̈t van Vrieslandt. Die geen Caarte vande Wadden, ofte Beschrivinge van dien, voor de zy͏̈ne Erkent, Als die Gedruckt en Uy͏̈tgegeven worden, tot Amsterdam, by͏̈ Joannes Loots, Boek en Zeekaart verkooper, ende Graadboogmaaker inde Nieuwe Brug Steegh inde Jonge Lootsman. I. v. Thiel Sculpt.
Format und Umfang:

91 x 51 (cm)

Maßstab:
[Ca. 1:300.000]
Schlagwörter:

Deutschland <Römisch-Deutsches Reich>

Nordseeküste

Küstenkarte

Deutsche Bucht

Küstenkarte

Anmerkung:

NW oben. - Mit 2 Nebenkt.: Riviere de Weeser in Groot Bestek. Riviere de Elve tot Hamborg. - Orig.-Vorlage: Kupferstich. - Titelkartusche oben Mitte. - Maßstab in graph. Form (Duy͏̈tsche My͏̈len)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1961