Geographische Beschrivinge Vande PR[ovincie] STADT GR[oningen] EN OML.

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
Geographische Beschrivinge Vande PR[ovincie] STADT GR[oningen] EN OML.
Untertitel:
Vervattende in sich alle Heerlyckheden, Fortressen, Dornen, Adelycke ende considerabele huysen, met de wapens van de voornaemste ende gequalificeerste Adeldom der opgemelte Provincie ; An syn Hoogheit HENDRICK CASIMIR by der gratie Godts vorst tot Nassau, Grave tot Catzenellebogen, Vianden, Diest, Spiegelberg, Heer tot Bylstein, Baron van Liesfelt, Erfstadhouder en Capitein Generael van Frieslandt, Stadhouder en Capitein Generael van Stadt Groningen Ommelanden en Drente D. D. humillimé W. et F. Conders ab Helpen
Naet leven afgeteeckent door de gebroederen W. en F. Conders van Helpen. Cornelius Appeus sculpsit
Format und Umfang:

Gesamtgr. 133 x 105, je Teil 67 x 53 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:90.000]
Schlagwörter:

Groningen <Provinz>

Wandkarte

Anmerkung:

Nebent.: PROV[incia] GRONINGAE ET OMLANDIAE TABULA

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1678