AFBEELDING VAN ALLE DE WAPENEN DER GRIETENYEN EN STEDEN DER PROVINTIE Van VRIESLANT

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
AFBEELDING VAN ALLE DE WAPENEN DER GRIETENYEN EN STEDEN DER PROVINTIE Van VRIESLANT
Untertitel:
Met alle eerbiedigheit opgedraagen aan zyne doorluchtigste Hoogheit IOHAN WILLWM FRISO, door Godts genade, Prinse van Oranje en Nassau enz. enz. enz. Door zyne Hoogheits onderdanigsten en ootmoedigsten dienaar FRANÇOIS HALMA ; cum Privil.
W. de Geest pinxit
Format und Umfang:

Blattgr. 58 x 46 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
Unbekannt
Anmerkung:

Nebent.: WAPENKAART VAN VRIESLAND

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1672