De GRIETENIJE van BARRA-DEEL Mitsgaders De JURISDICTIE der Stad HARLINGEN

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
De GRIETENIJE van BARRA-DEEL Mitsgaders De JURISDICTIE der Stad HARLINGEN
Untertitel:
Doen over deese GRIETENIJE de Derde van Wester-Goo, DE HEER JR. DOUWE van SIXMA Grietman was, Maar tegenwoordig is aldaar DE HEER WILCO van HOLDINGA BARON tot SCHWARTZENBERG en HOHENLANDSBERG Vry- en Erf-Heer van AMELAND, GRIETMAN. etc.
Wesentlyk Vertoont Door B. SCHOTANUS à STERRINGA
Format und Umfang:

51 x 43 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:30.000]
Schlagwörter:

Barradeel <Grietenei>

Anmerkung:

Maßstab in graph. Form (gemeene Duytze Myle)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1718