PLATTE-GROND VAN DE STADT MIDDELBURGH

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
PLATTE-GROND VAN DE STADT MIDDELBURGH
Untertitel:
Opgenomen ingevolge de Orders van de Edele Heeren Thresorieren deser Stadt, door den Ingenieur ABRAHAM ZEHENDER, Anno 1739, Benevens de WAPENS van de Wel Edele Groot Achtbare Heeren Baljuwen, Burgermeesteren, Scheepenen, Raaden, Pensionarissen en Secretarissen
Format und Umfang:

70 x 49 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:3.100]
Schlagwörter:

Middelburg

Stadtplan

Middelburg

Fortifikationsplan

Anmerkung:

Maßstab in graph. Form (Rynlandse Roeden)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1739