De GRIETENIJE van FRANEKER-DEEL de Tweede van WESTER-GOO

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
De GRIETENIJE van FRANEKER-DEEL de Tweede van WESTER-GOO
Untertitel:
Benevens de Jurisdictie der Stad FRANEKER ; Doen DE HEER Jr. SICCO VAN GOSLINGA VRY- en ERF-HEER van AMELAND, mede CURATOR der ACADEMIJE van FRIESLAND ETC. aldaar GRIETMAN was
Weesentlyk Vertoont door B. SCHOTANUS à STERRINGA
Format und Umfang:

43 x 38 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:25.000]
Schlagwörter:

Franekeradeel <Grietenei>

Anmerkung:

Maßstab in graph. Form (Uire Gaans)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1718