HET EERSTE DEEL Van de Nieuwe Groote Lootsmans ZEE-SPIEGEL

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
HET EERSTE DEEL Van de Nieuwe Groote Lootsmans ZEE-SPIEGEL
Untertitel:
Verlichtende de Noordsche en Oostersche SCHIPVAART, Inhoudende een klare Beschrijvinge ober de Zee-kusten van Holland, Vriesland, Embderland, Holsteyn, Jutland, Meklenburg, Denemarken, Noorwegen, d'Oost-Kusten van Engeland en Schotland, Finmarken, Lapland, Rusland, Nova Zembla en't Waygat, met d'onderhoorige Eylanden. Als oock d'Orcades, Hitland, d'Eylanden van Fero, Ysland, Oud en Nieuw Groenland, Spitsbergen, Jan Mayen Eyland, Pomeren, Pryssen, Coerland, Lyfland en Schweeden ; Vertoonende in veele hier ingevoegde Zee-Kaarten, alle de Havens, Rivieren, Baeijen, Reeden, Diepten en Droogten. Seer Curieus op sijn behoorlijke Polus hoogte gelegt, en Versien met Opdoeningen der principaelste Landen, en op wat Cours en Veerheyd sy van malkanderen gelegen zijn. Met groote vlijt doorgaens Vermeerdert en Verbeetert. Ten dienste van alle Zee-varende Persoonen ; By-een gebracht uyt Ondersoekinge van veel Ervaren Stuurluyden, Lootsen, en Lief-hebbers der NAVIGATIE ; Met Privilegie
Kartograph:
Maßstab:
Unbekannt
Schlagwörter:

Seeatlas

Nordseeraum

Seeatlas

Anmerkung:

Titelbl. mit Holzschnitt

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1726