NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAK-ATLAS

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
NIEUWE GEOGRAPHISCHE NEDERLANDSCHE REISE- EN ZAK-ATLAS
Untertitel:
VERVATTENDE Vier en Zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende KAARTEN Van de VEREENIGDE NEDERLANDEN; Mitsgaders Eene beknopte algemeene Geographie dezer Provincie͏̈n, En eene Aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; Nevens een Bericht Der voornaamste Logementen, als mede der Jaarmarkten of Kermissen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving dezer Landen ; [Gewidmet] JEAN DEUTZ
Kartograph:
Maßstab:
Unbekannt
Schlagwörter:

Niederlande

Atlas

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1773