Nieuwe Groote Verbeeterde Paskaart vant SCHAGER-RACK, ende BELT

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
Nieuwe Groote Verbeeterde Paskaart vant SCHAGER-RACK, ende BELT
Untertitel:
met der Selver Eylander daer onder begreepen, als mede met der selver Landt Vertooninge, den de Kusten, en op de Eylanden ; Hoogh wel Geboorn Heer SICCO VAN GOSLINGA Grytman over Franequeradeel Curator van d' Universiteyt tot Franequer ende, Gecommiteerde wegens de Provintie van Frieslant in de Vergaederingh van haar Hoog. Mog. de Heeren Staaten General der Vereenigte Nederlanden in s'Gravenhagen Werd dese Nieuwe Verbeterde Paskaart vant Schager Rack opgedragen
Nieulycks opgestelt en int light Gebraght Door den wel Ed. Gestrengen Manhafte Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout benacht vant Ed. Mo. Colegie ter Admeraelteit in Vrieslant Resideeren de tot Harlingen
Format und Umfang:

95 x 57 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:380.000]
Schlagwörter:

Kattegat

Küstenkarte

Beltseegebiet

Küstenkarte

Öresund

Küstenkarte

Anmerkung:

O oben. - Titelkartusche oben links, Erläuterungskartusche oben links, Widmungs- u. Maßstabskartusche unten Mitte, Verlegerkartusche unten rechts. - Maßstab in graph. Form (Duytsche Mylen ; Engels Mylen)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1679