DONKER-DEEL OOST-ZYDE DER PASENS De vierde GRIETENIJE van OOSTER-GOO

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
DONKER-DEEL OOST-ZYDE DER PASENS De vierde GRIETENIJE van OOSTER-GOO
Untertitel:
Doe Wysen de HEER Jr. HOBBO ESAIAS van AYLVA Vry- en Erf-Heer van Ameland etc. aldaar GRIETMAN was: in wiens plaats gesuccedeert is DE HEER Jr. UBBE BARON Van Aylva op Hannia tot Holwerd, Tegenwoordig aldaar GRIETMAN
Afgemeeten en op't Papier gebracht door B. SCHOTANUS à STERRINGA
Format und Umfang:

45 x 42 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:30.000]
Schlagwörter:

Oostdongeradeel <Grietenei>

Anmerkung:

Maßstab in graph. Form (gemeene Duytze Myle ; Konings Roeden)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1718