Karta MORSKAJA AKKURATNAJA PROSTRANNAGO MAŠTABA SPECIALNAJA Včasti sinusa finskago Nausnie i opasnye prochody mimo ostrovov Goglanda i protčich i mimo melen Starych i vnev' prin[...]nešnej opisk naidennych

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
Karta MORSKAJA AKKURATNAJA PROSTRANNAGO MAŠTABA SPECIALNAJA Včasti sinusa finskago Nausnie i opasnye prochody mimo ostrovov Goglanda i protčich i mimo melen Starych i vnev' prin[...]nešnej opisk naidennych
Untertitel:
Opisana i vymerena poukazu Eja IMPERATORSKAGO VELIČESTVA iz Admiralteiskoj kollegii temiže oficerami kotorych imena v generalnych morskich nate mesta kartach nakazamy
Razsmotrena vypravlena v vernoe sostojanie privedena Inaprostrannom maštabe sočinena Alekseem Nagaevym. Gryd. Fed. Ivanov
Format und Umfang:

56 x 73 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:40.000]
Schlagwörter:

Hogland <Finnischer Meerbusen>

Küstenkarte

Anmerkung:

Maßstab in graph. Form (Verst ; Deutsche Meilen)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1752