Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk-Gradige Paskaart vant' Westelykste deel der ZEE-KUSTEN van EUROPA

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk-Gradige Paskaart vant' Westelykste deel der ZEE-KUSTEN van EUROPA
Untertitel:
Streckende van Calais tot Hitland, of Ysland, tot voorby t' Naauw van de Straat tot aan Cap Cantyn in Barbarie als mede de Carnarise en Vlaamse Eylanden, Vorders alle de Schotsche Eylanden, en Dangereuse lant van Bus, en Middaghtens Clip ; Aen de Edele Groot Achtbaren Heeren Regeerende Borgermeesteren der Stad Asterdam met Name de Heer Gerbrand Pancras. de Heer Jeronimo de Hase George. de Heer Gerrit Hoost. de Heer Nicolaes van Bambeek en der selver haar Ed. Groot Achtbaren Wapens hier ingestelt, Wert dese Groote Verbeterde Keurjeuse gelyk Gradige Paskaart soo veel doenlyck is naert pladt, ogedragen door den Wel Ed. Getrengen Manhaften Heer de Heer Christoffel Middaghten Schout Benaght van Frieslandt
Aldus Naukeurig opgestelt en in't ligt gebragt door den wel Edele Gestrengen Manhaften Heer de Heer CHRISTOFFEL MIDDAGHTEN Schout benaght vant' Ed. Mo. Colesie van Frieslant Residerende Binnen Harlingen. J. Keyser inv. et sculptor
Format und Umfang:

103 x 60 (cm)

Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:3.600.000]
Schlagwörter:

Seekarte

Anmerkung:

W oben. - Titelkartusche unten links, Widmungskartusche unten links. - Maßstab in graph. Form (Duytsche Mylen ; Spaansche Mylen)

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1710