MENALDUMA-DEEL

keine Abbildung
Hauptsachtitel:
MENALDUMA-DEEL
Untertitel:
Over deese GRIETENIJE Zynde d'eerste van WESTER-GOO is tegenwoordig DE HEER Jr. SJUK TJAARD van BURMANIA op Jornsma GRIETMAN, ende nu mede Raad ter Admiraliteyt tot Harlingen
Wesentlyk Vertoont Door B. SCHOTANUS à STERRINGA
Illustrationsangabe:

Kupferstich

Maßstab:
[Ca. 1:30.000]
Schlagwörter:

Menaldumadeel <Grietenei>

Anmerkung:

Maßstab in graph. Form (Duytsche Myl ; Konings Roeden). - Ohne Kt.-Netz

Besitzer:

SUB Göttingen

Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

Datum der Erstellung:
1718