Veröffentlichungszeitraum
Herausgeberindex
Personenindex
Maßstab
Datenquelle
Alle Suchfilter löschen und neue Recherche starten
Gefundene Karten: 8
Erstellungsjahr Benutzen Sie den Slider um den Suchzeitraum einzuschränken
1679
1727

Ihre Recherche - Sie suchen:

Suche im Volltext
nach den folgenden Herausgebern:
Joannes Loots (Amsterdam)
keine Abbildung

Nieuwe Groote Verbeeterde Paskaart vant SCHAGER-RACK, ende BELT

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1679
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Verbeterde en Coreckte Paskaart van de geheele MIDDELANTSCHE-ZEE

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1679
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Aan de Hoogh Gebôren Heeren de Heeren Ulbe Baron van Aylua Grietman van Oostdongeradeel, Augustinus Lyklama à Neyholt Grietman van Opsterland, Willem van Haren Grietman van Stellingwerf West Ey͏̈nde, Arent van Haersholten Grietman van Baradeel, Alle Gekommiteerde Raaden int Edele Mogende Collegie ter Admiraletey͏̈t in Friesland Werd dese Nieuwe verbeterde WAD en BUYTEN Kaart van het Vlie, tot Hamburg, met Alle des zelfs Grond, Gaten, merk Coersen, Tonnen, Slinken, Balgen, zoo Buy͏̈ten als Binnen de Wadden.

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1708
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Groote en Curjeuse Gelyk-Gradige Paskaart vant' Westelykste deel der ZEE-KUSTEN van EUROPA

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1710
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Nieuwe Groote en Curieuze Gely͏̈k-Gradige Paskaart van de SPAANSE-ZEE

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1710
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Aan de Edle. Mogde. Heer de Heer en Mr. ANTONI HEINSIUS Raad Pensionã en Groot Zegelbewaard, van Holandt, Mitsgaders Stedehouder der zelver Léenen: en Bewinthebber van de Geoctrojeerde West Indische Compagne. ter Kamer van Delft &c.&c. Werd déese Nieuwe verbêterde waßende Paskaart vande Spaans Zee met alle Eerbiedt Opgedrágen door zy̋ne wel Edle. Ootmoedigen Dienaar Christoffel Middagten, Schout Benagt voor het Edle Mogde. College. van Vriesland

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1720
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

Pascaerte van 't Liedt van BERGEN

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV

keine Abbildung

HET EERSTE DEEL Van de Nieuwe Groote Lootsmans ZEE-SPIEGEL

Herausgeber:

Joannes Loots (Amsterdam)

Datum der Erstellung: 1726
Datenquelle:

Kartenspeicher GBV